„и тя все пак е плоска“

май 6, 2018 Поезия

Всичко се знае,
всичко е казано,
изпято и нарисувано.
Предсказано.
Опютои охулено.
Измито разпнато и забулено.
Забравено!
ДА тя все пак е плоска
и луната е плоска
и слънцето е плоско!
Слънцето е най-плоско.

Като копейка е.

Подобни статии